مرکز آموزش های مدیریت امور فرهنگی واجتماعی برگزار می نماید
۱۴۰۲/۳/۲
ضیافت بزرگ افطاری دانشگاه برگزار شد
۱۴۰۲/۲/۱۹
مسابقات تنیس روی میز ویژه دانشجویان خوابگاهی در مجتمع ورزشی برگزار شد
۱۴۰۲/۲/۱۹
۱۴۰۲/۲/۱۹
اطلاعیه صبحانه
۱۴۰۲/۲/۱۹