شما اینجا هستید: اداره تربیت بدنی اطلاعیه ها
 
 

اطلاعیه های اداره تربیت بدنی

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 تصاویر مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دانشگاه های منطقه یک 188
2 برنامه استخر دانشگاه 818
3 برنامه سالن چند منظوره 287
4 برنامه زمین چمن مصنوعی 248
5 ووشو پسران 244
6 بسکتبال پسران 247
7 بدمینتون پسران 246
8 شمشیربازی دختران 241
9 آمادگی جسمانی پسران 263
10 شمشیربازی پسران 235

صفحه 1 از 4