شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام :
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام :

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان وام های ضروری ، تحصیلی ، ودیعه مسکن متاهلی ، وام ویژه دکترا سه ماهه اول سال 95 (فروردین ، اردیبهشت ، خرداد) ، وام ازدواج می رساند: مبلغ وام ها (مرحله اول) به حساب عابر بانک هایشان واریز شد. اداره رفاه دانشجویان - معاونت فرهنگی و دانشجویی.