شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه جدید صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام ویژه دکتری به دانشجویان بورسیه دوره گذشته (تحت عنوان تبدیل بورس خارج به داخل)
 
 

اطلاعیه جدید صندوق رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام ویژه دکتری به دانشجویان بورسیه دوره گذشته (تحت عنوان تبدیل بورس خارج به داخل)

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه کلیه دانشجویان بورسیه دوره گذشته (تحت عنوان تبدیل بورس خارج به داخل) متقاضی وام ویژه دکتری

به دنبال استعلام برخی از دانشگاه ها در خصوص امکان اختصاص وام دانشجویی به آن دسته از دانشجویان بورسیه دوره گذشته (تحت عنوان تبدیل خارج به داخل) که به دلیل عدم اخذ اعلام نیاز تا کنون جایابی نشده و حکم بورس آنها صادر نشده است، امکان بهره مندی از وام ویژه دانشجویان دکتری مشابه سایر دانشجویان روزانه برای آنها نیز وجود دارد.

لذا دانشجویان متقاضی می توانند تا تاریخ 95/8/25به اداراه رفاه دانشجویان مراجعه و نسبت به ثبت نام وام اقدام نمایند(اداره رفاه دانشجویان-معاونت فرهنگی و دانشجویی)

مدارک لازم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی:

1-تکمیل فرم شماره 1

2-ارائه دو سند تعهد محضری به همراه مدارک مربوط به ضامنین در صورت عدم ارائه و یا یک سند تعهد محضری با دو ضامن معتبر(چنانچه تاریخ سند قبلی شما مربوط به سال 92 و بعد از آن باشد و قبلاً به اداره رفاه دانشجویان ارائه گردیده است ارائه  یک سند تعهد محضری با ضامن جدید کافی است).

مطالعه دستورالعمل وام ویژه دکترا

دریافت فرم شماره 1

دریافت نمونه فرم سند تعهد محضری

دریافت نمونه گواهی کسر از حقوق ضامن