شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت افتتاحیه باشگاه بدنسازی دانشگاه
 
 

افتتاحیه باشگاه بدنسازی دانشگاه

نامه الکترونیک چاپ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این مراسم؛ دکتر «معتمدی» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت توجه و برنامه ریزی جهت گسترش و تجهیز فضاهای ورزشی در دانشگاه، تصریح کرد: هرقدر برای ورزش و توسعه €Œی آن در بین آحاد جامعه دانشگاهی هزینه شود، بی €Œثمر نیست و بازگشت خواهد داشت.

مهندس حسین یوسفی خواه مدیرکل دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: سالن بدنسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مساحت ۴۱۹متر مربع طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر عزم جدی برای توسعه فعالیت های دانشجویی از جمله امکانات ورزشی دارند.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبير اظهار داشت: در این سالن ۵۰دستگاه ورزشی متشکل از ۳۲دستگاه تخصصی و ۱۸دستگاه عمومی وجود دارد.

یوسفی خواه تاکید کرد: برای تجهیز و راه اندازی این سالن بیش از یک میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است که سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حمایت های ویژه ای انجام داده است.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبير تاکید کرد: طی یک سال گذشته بسیاری از سالن های ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازسازی، نوسازی و تجهیز شده اند؛ چرا که توسعه ورزش در دانشگاه از اولویت های مسئولین است.