شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت بازنگری در امتیاز آزمون زبان و تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه تا 25 آبان ماه:
 
 

بازنگری در امتیاز آزمون زبان و تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه تا 25 آبان ماه:

نامه الکترونیک چاپ

به این وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه می رساند بنا به اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداقل امتیاز آزمون زبان از جدول مربوطه در آیین نامه برای دانشجویان وزارت علوم صفر امتیاز، معادل نمره 50 آزمون زبان MSRT در سال جاری لحاظ می گردد. همچنین با توجه به درخواست دانشجویان و دانشگاهیان فرصت ثبت نام تا 25 آبان ماه تمدید شد. متقاضیان میبایستی تا تاریخ 25 آبان ماه با مراجعه به سایت www.nemooneh.saorg.irنسبت به ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه متقاضیان می بایستی در پایان ثبت نام با مطالعه خلاصه اسناد بارگزاری شده و اطلاعات وارد شده، تعهد صحت مدارک را تایید و ثبت نهایی نمایند، و عدم ثبت نهایی تا تاریخ فوق الذکر در سامانه به منزله انصراف تلقی می شود.