شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت ثبت نام وام عتبات عالیات ویژه اربعین
 
 

ثبت نام وام عتبات عالیات ویژه اربعین

نامه الکترونیک چاپ

ثبت نام وام عتبات عالیات ویژه اربعین

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام عتبات عالیات (ویژه اربعین)

در آستانه اربعین حسینی و به منظور حمایت دانشجویان و حمایت از این اقدام معنوی و فرهنگی به دانشجویان متقاضی به صورت ویژه وام۷ میلیون ریالی عتبات عالیات پرداخت می شود.

لذا دانشجویان متقاضی میتوانند با تکمیل فرم مربوطه و با در دست داشتن مدارک لازم تا تاریخ 95/8/25به اداراه رفاه دانشجویان مراجعه و نسبت به ثبت نام وام اقدام نمایند(اداره رفاه دانشجویان-معاونت فرهنگی و دانشجویی)

مدارک لازم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی:

اصل فیش واریزی جهت صدور روادید

اصل فیش واریزی جهت بیمه سفر

فرم درخواست وام عتبات با تائید ستاد عمره و زیارت عتبات (معاونت فرهنگی آقای محمودیان) و تائید دفتر آموزش دانشکده