شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه مهم اداره تغذیه:
 
 

اطلاعیه مهم اداره تغذیه:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان محترم خوابگاهی جهت رفاه حال شما عزیزان با توجه به مسافرت اکثر ساکنین خوابگاهها، وعده شام روز دوشنبه 19 مهر ماه بصورت غذای آماده و بسته بندی( جایگزین عدس پلو )همزمان با وعده نهار توزیع می گردد.

تذکر: ساکنین خوابگاه شهید كشاورز، همزمان با دريافت وعده غذايي ناهار در محل خوابگاه، شام خود را نیز به صورت مذكور در همان وعده ناهار در خوابگاه دريافت خواهند كرد. اداره امور تغذیه –معاونت دانشجویی.