شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت تمدید مهلت ثبت نام تقاضاي وام در پورتال دانشجویی:
 
 

تمدید مهلت ثبت نام تقاضاي وام در پورتال دانشجویی:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد با عنایت به تقاضاي متعدد دانشجویان نسبت به تمدید ثبت نام تقاضاي وام در سامانه پورتال دانشجویی اقدام نماید. لذا کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ دوم شهریور ماه سال 1395 به مدت بیست روز، جهت ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام براي نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ، اقدام فرمایند. اداره رفاه دانشجویان- معاونت فرهنگی و دانشجویی