شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه مراجعین محترم مراکز بهداشت و درمان و امور مشاوره:
 
 

قابل توجه کلیه مراجعین محترم مراکز بهداشت و درمان و امور مشاوره:

نامه الکترونیک چاپ

به این وسیله به اطلاع جامعه دانشگاهی امیرکبیر اعم از اساتید گرانقدر، کارکنان محترم و دانشجویان عزیز می رساند: جهت رفاه حال شما عزیزان مراکز بهداشت و درمان و امور مشاوره که پیش از این در خیابان رشت واقع بود به ساختمان آزمایشگاه مرکزی، جنب آمفی تئاتر مرکزی، رو به روی دانشکده ریاضی، نقل مکان یافته است.مراجعین محترم می توانند جهت استفاده از خدمات مرکز بهداشت و درمان به طبقه همکف و جهت استفاده از خدمات مرکز مشاوره به طبقه اول آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمایند.مرکز امور مشاوره - معاونت فرهنگی و دانشجویی