شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت کسب دو مدال نقره و دو برنز در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور توسط دختران
 
 

کسب دو مدال نقره و دو برنز در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور توسط دختران

نامه الکترونیک چاپ

در  رقابت های  سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ، دختران ورزشکار در رشته های مختلف به رقابت پرداختند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 11 ورزشکار در دو رشته تنیس روی میز و شنا برای رقابت در این المپیاد حضور یافت.

در رشته تنیس روی میز، در مسابقات دوبل خانمها یگانه شاوردی و نیلوفر میر مهدی مقام سوم را کسب کردند.

از مجموع 29 تیم شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاههای کشور در جایگاه پنجم تیمی قرار گرفت دانشگاه تهران و خوارزمی به ترتیب در مقامهای اول و دوم قرار گرفتند و دانشگاههای فردوسی و مشهد مقام سوم مشترک را بدست آوردند

در رشته شنا ،در بخش تیمی در ماده  4 در 100 آزاد تیم دانشگاه با ترکیب کیمیا امیری،الناز قدیانی،فاطمه چرختاب و نرگس رحیمی مدال برنز گرفتند و دربخش انفرادی الناز قدیانی در 100متر قورباغه و کیمیا امیری در 200 متر آزاد دوم شدند و مدال نقره را برگردن آویختند. سرانجام از 39 دانشگاه با 125 شناگر تیم دانشگاه امیرکبیر در رتبه پنجم قرار گرفت و دانشگاههای تهران،فردوسی و شیراز به ترتیب مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند