شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی می رساند، مبلغ وام به حساب عابربانک هایشان واریز شد. اداره رفاه دانشجویان - معاونت دانشجویی.