شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویان خوابگاهی:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویان خوابگاهی:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم خوابگاهی میرساند وعده های سحری و افطاری ماه مبارک رمضان را می توانند در سلف شام خوابگاه برادران رزرو نمایید .