شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سیاحتی:
 
 

قابل توجه متقاضیان خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سیاحتی:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامی چنانچه قصد رفتن به سفرهای زیارتی و ساحتی در خارج از کشور را دارید لازم است دو هفته قبل از سفر با مراجعه به سامانه خدمات وظیفه عمومی به نشانی:

www.evazifeh.epolice.ir  کد سخا دریافت نمایید.جهت دریافت کد سخا بر روی لینک راهنمای ذیل کلییک نمایید.

راهنمای دریافت کد سخا