شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعيه ثبت نام وام وديعه مسكن متاهلي صندوق كارآفريني اميد
 
 

اطلاعيه ثبت نام وام وديعه مسكن متاهلي صندوق كارآفريني اميد

نامه الکترونیک چاپ

پیرو تفاهم نامه منعقد شده میان صندوق رفاه دانشجویان و صندوق کارآفرینی امید
وام
وديعه مسكن متاهليدانشجویی به کلیه دانشجویان متاهل مقاطع مختلف تحصیلي فاقد خوابگاه با ارائه مدارك لازم و فقط يكبار در طول تحصيل به دانشجويان تعلق خواهدگرفت.

شرایط وام گیرندگان :

- دانشجوی روزانه باشد.

- فاقد خوابگاه باشد.

- اجاره نامه مربوط به شهر محل تحصيل باشد.

- اجاره نامه بايستي به نام دانشجو و مربوط به همان سال تقاضاي وام باشد.

تبصره:وام وديعه مسكن متاهلي تنها به يكي از زوجين كه اجاره نامه به نام ايشان باشدقابل پرداخت است.

- در لیست بدهکاران معوق صندوق کارآفرینی نباشد.

- در لیست بدهکاران بانکی نباشد و فاقد چک برگشتی یا اقساط معوق در سیستم بانکی کشور باشد.

-دانشجويان روزانه ي رايگان، در اولويت پرداخت مي باشند.
مدارک مورد نیاز :
اصل و تصویر کارت دانشجویی

اصل و تصویر اجاره نامه داراي كد رهگيري

اصل و تصویر سند ازدواج

اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی زوجین
باز پرداخت :
تسهیلات وام وديعه مسكن صندوق کارآفرینی با کارمزد 4% می‌باشد.

باز پرداخت طی اقساط 36 ماهه و تاریخ اولین قسط 30روز پس از دریافت تسهیلات می‌باشد.
توجه فرمایید :

تسویه حساب دانشجو جهت اخذ گواهی موقت یا دانشنامه منوط به استعلام تسویه یا بهروز رسانی اقساط وام وديعه مسكن با صندوق کارآفرینی امید می‌باشد.

عدم پرداخت متوالی بیش از سه قسط و یا تاخیر بیش از نود روز در از تاریخ سررسید باعثتبدیل به حال شدن مانده دیون می‌گردد.

نحوه ثبت نام :
- ارائه ی فرم درخواست وام تکمیل شده به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه

- صدور معرفی نامه توسط معاون دانشجویی برای دانشجوی متقاضی جهت ارائه و افتتاح حساب در

صندوق کار آفرینی امید

- افتتاح حساب به مبلغ 500.000 ریال در صندوق کارآفرینی توسط دانشجو

- تشکیل پرونده و اخذ مدارک وام گیرنده در اداره رفاه دانشجويي دانشگاه

- انجام سایر امورات در اداره رفاه دانشجويي دانشگاه
تبصره :
دانشجویان واجد شرایط دریافت وام می‌بایست ضامن و مدارک مثبته ایشان را مطابق ضوابط  صندوق کارآفرینی به شعبه اخذ وام جهت احراز هویت معرفی نمایند.

جهت دریافت فرم درخواست و سایر اطلاعات بر روی رديف هاي زير کلیک نمایید.

1-    مطالعه بخشنامه                           2 دريافت فرم درخواست