شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت کسب مقام سوم تکواندو در مسابقات انتخابی منطقه یک دانشگاهها توسط خانم ساناز شعبان خواه :
 
 

کسب مقام سوم تکواندو در مسابقات انتخابی منطقه یک دانشگاهها توسط خانم ساناز شعبان خواه :

نامه الکترونیک چاپ

مسابقات تکواندو  دختران انتخابی منطقه یک ورزش دانشگاهها جهت کسب سهمیهسیزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشوردر29 و30 بهمن ماه با 39 نفر شرکت کننده در 8 وزن در دانشگاهصنعتی امیرکبیربرگزار شد.

این مسابقات با حضور7تیم برگزار شد و در پایان ، تیم دانشگاه الزهرا مقام اول ، دانشگاه تهران مقام دوم و فنی وحرفه ای شریعتی مقام سوم این دوره از رقابتها را بدست آوردند

از دانشگاه امیرکبیر 3 شرکت کننده   به مربیگری مینا فرجی پور در این رقابتها حضور داشتند که خانم ساناز شعبان خواه توانست مقام سوم در وزن 57- را بدست بیاورد.اداره تربیت بدنی- معاونت فرهنگی و دانشجویی