شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی متقاضیان تایید وام نشده نیمه دوم سال تحصیلی 95-94:
 
 

اعلام اسامی متقاضیان تایید وام نشده نیمه دوم سال تحصیلی 95-94:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویانی که به دلایل قید شده در جدول درخواست وامشان مورد تایید قرار نگرفته است