شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام ( نيمسال دوم سال تحصيلي 95 -1394 ):
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام ( نيمسال دوم سال تحصيلي 95 -1394 ):

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع كليه دانشجويان نوبت دوم و روزانه مي رساند مهلت ثبت نام وام ها از تاريخ 01/11/94 لغايت 15/11/94 و پس از طي 2 مرحله زير امكان پذير مي باشد :

1- ثبت نام در سايت صندوق رفاه دانشجويان(bp.swf.ir)

2- ثبت نام در سايت معاونت فرهنگي و دانشجويي( std.aut.ac.ir)

مرحله اول: (bp.swf.ir)

ثبت نام متقاضيان قديمي (دانشجوياني كه قبلاً وام دريافت نموده اند و در فاز 2 سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان داراي پرونده مي باشند) از طريق پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir) مطابق ذيل امكان پذير مي باشد:

-        مراجعه به سايت صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir). جهت درخواست وام فقط بايد ازموزيلا استفاده کنيد.

-        نام كاربري و كلمه عبور : كد ملي با درج خط تيره(مثال:1-123456-123)

-        مشخصات را تكميل نمائيد.

-        در قسمت درخواست وام ، وام مورد نظر خود را انتخاب نمائيد. توجه داشته باشيد ثبت نام شما موقت بوده و با تائيد اداره رفاه دانشجويان قطعي خواهد شد.

متقاضيان جديد (براي اولين بار درخواست وام مي دهند) جهت ايجاد پرونده ابتدا مي بايست به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند و سپس از طريق پرتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان جهت درخواست وام اقدام نمايند.

مرحله دوم: ( std.aut.ac.ir)

ثبت نام وام تحصيلي( روزانه ، سنوات مجاز ، غيربورس ) وام مسكن ترمي( روزانه، غيرخوابگاهي، سنوات مجاز ، غيربورس ) - وام تغذيه (روزانه ، سنوات مجاز ، غيربورس) - وام شهريه (نوبت دوم ، سنوات مجاز) با مراجعه به سايت std.aut.ac.ir از قسمت پرتال دانشجويي – سامانه رفاه - درخواست وام ، امكان پذير مي باشد. (سنوات مجاز تحصيل: كارشناسي و دكترا 8 ترم تحصيلي از بدو ورود كارشناسي ارشد 4 ترم تحصيلي از بدو ورود)

ثبت نام وام هاي ويژه : (مختص دانشجويان روزانه ، سنوات مجاز ، غير بورس)                  

* جهت ثبت نام انواع وام هاي ضروري، وام زيارت ، وام ازدواج ، وديعه مسكن متاهلي و وام موارد خاص مي بايست با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي student.aut.ac.ir)) – رفاه دانشجويان – فرم هاي اداره رفاه ، فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحه‌ي دوم فرم درخواست) تا تاريخ 15/11/94 به اداره رفاه دانشجويان تحويل فرمائيد.

* جهت ثبت نام وام ويژه دكترا به بخش اخبار معاونت فرهنگي و دانشجويي مراجعه و پس از مطالعه بخشنامه ها ، فرم ها و مدارك لازم را تا تاريخ 15/11/94 به اداره رفاه دانشجويان تحويل فرمائيد. دانشجوياني كه در طول ترم هاي گذشته وام ويژه دكترا را دريافت نموده اندچنانچه فرم شماره 1 و 2 را قبلاً تحويل داده اند فقط فرم شماره 3 را تكميل و پس از مهر و امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه و مهر معاونت فرهنگي و دانشجويي به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند و دانشجوياني كه فرم شماره 3 را نيز در ترم گذشته(نيمسال اول 95-94) تحويل اداره رفاه دانشجويان نموده اند نيازي به ارائه مجدد مدارك نداشته و تقاضاي نامبردگان در نيمسال دوم 95-94 ثبت خواهد شد.

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام‌ها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

  1- مهلت ثبت نام تمديد نمي‌گردد، دانشجويان متقاضي بايستي در موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

 

2-تحويل سند تعهد محضري (در صورت عدم ارائه) در زمان مقرر (94/11/15 ) ضروري است.

3-فتوكپي برابر اصل سند تعهد محضري مقطع قبل(با ضامن معتبر مطابق با شرايط ضامن در نمونه فرم سند تعهد محضري) نيز قابل قبول است.

(دانشجويان تحصيلات تكميلي)

 

4-تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط اداره رفاه دانشجويان دانشگاه قبلي

تا تاريخ   94/11/15 ضروري است.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام وام هاي ترمي(تحصيلي، مسكن، تغذيه ، شهريه)

1-تعهد نامه محضري و كپي آن در صورت عدم ارائه (روزانه و نوبت دوم)

2-كپي كارت دانشجويي(روزانه و نوبت دوم)

3- كپي كارت ملي(روزانه و نوبت دوم)

4-اصل اجاره نامه و كپي آن ( براي دانشجويان متقاضي وام مسكن ترمي روزانه‌ي غيربومي فاقدخوابگاه)

  5- كپي از صفحات اصلي و تاهل شناسنامه خود و همسر (دانشجويان مذكر متاهل روزانه‌ي متقاضي وام تحصيلي متاهلي)

تذكرات مهم:

تذكر1:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

(روزانه و نوبت دوم)

تذكر2:وام شهريه پرداختي دانشجويان نوبت دوم مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

تذكر3: در صورت مازاد اعتبار تخصيصي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم به دانشجويان مجازي و پرديس وام تعلق خواهد گرفت.

نكات مهم :

- درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري(روزانه و نوبت دوم)

- تحويل مدارك حداكثر تا تاريخ 94/11/15 به اداره رفاه دانشجويان(روزانه و نوبت دوم)

- تهيه كپي از سند تعهد محضري ونگهداري آن نزد خود تا زمان تسويه حساب(روزانه و نوبت دوم)

- افتتاح حساب در بانك تجارت ترجيحاً در بانك تجارت دانشگاه به نام دانشجوي متقاضي (ويژه متقاضيان جديد روزانه)

اداره رفاه دانشجويان

 

معاونت فرهنگي ودانشجويي