شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام ویژه دکتری مرحله اول سال تحصیلی 95-94 :
 
 

قابل توجه متقاضیان وام ویژه دکتری مرحله اول سال تحصیلی 95-94 :

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع متقاضیان وام ویژه دکتری، مرحله اول( سه ماهه اول سال تحصیلی 95-94 ) می رساند مبلغ وام به حساب عابر بانک هایشان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی