شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی،ازدواج،مسکن ترمی، ضروری و ودیعه مسکن متاهلی نیمسال اول 95-94:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی،ازدواج،مسکن ترمی، ضروری و ودیعه مسکن متاهلی نیمسال اول 95-94:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام های تحصیلی، ازدواج،مسکن ترمی، ضروری و ودیعه مسکن متاهلی نیم سال اول 95-94 می رساند، مبلغ وام به حساب عابر بانک هایشان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت فرهنگی دانشجویی