شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام بنياد علوي(ويژه دانشجويان مستعد محروم روزانه و نوبت دوم فعال):
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام بنياد علوي(ويژه دانشجويان مستعد محروم روزانه و نوبت دوم فعال):

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم متقاضي مي بايست به صورت ذيل اقدام نمايند:

1-     مطالعه دقيق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ** دريافت بخشنامه**

در صورت حائز شرايط بودن :

الف- متقاضيان جديد

     - دريافت و تكميل فرم وام ** دريافت فرم درخواست وام**

     - ثبت صحيح مشخصات فردي ، تحصيلي ، ...

     - افتتاح حساب در يكي از شعب بانك تجارت ترجيحاً بانك تجارت دانشگاه .

     - ثبت صحيح شماره حساب با ذكر دقيق نام شعبه و كد شعبه در فرم.

- ارائه سند تعهد محضري و گواهي كسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم (در  صورتي كه قبلاً ارائه نشده است).

ب- دانشجوياني كه قبلاً (در طول مقاطع تحصيلي) وام بنياد علويرا دريافت نموده اند

     - مراجعه به صندوق بنياد علوي و دريافت نامه‌ي تسويه حساب جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويان

    (آدرس صندوق بنياد علوي : تهران ، خ كريم خان زند ، خ شهيد پرويز گلابي ، شماره 14)

     - دريافتو تكميل فرم وام ** دريافت فرم درخواست وام **

     - افتتاح حساب در يكي از شعب بانك تجارت ترجيحاً بانك تجارت دانشگاه

     - ثبت صحيح شماره حساب با ذكر دقيق نام شعبه و كد شعبه در فرم

2- ارائه مدارك به اداره رفاه دانشجويان واقع درساختمان معاونت دانشجويي قديم طبقه دوم اتاق شماره 12.

مدارك مورد نياز: فرم درخواست وام ،كپي كارت دانشجويي،كپي كارت ملي،در صورت متاهل بودن كپي از صفحات اصلي و صفحات تاهل زوجين،سند تعهد محضري و گواهي كسر از حقوق ضامنبه نام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم(در صورت عدم ارائه)،در صورت خاص بودن (حائز يكي از شرايط ذكر شده درقسمت مربوط به شرايط دريافت وام در فرم درخواست وام) ارائه مدارك و مستندات معتبر از مراجع ذيصلاح)

دريافت فرم درخواست وام     دريافت بخشنامه 1     دريافت بخشنامه2         دريافت نمونه فرم سند تعهد محضري

حداكثرمبلغ وام براي دانشجويان مجرد در طول هر ترم تحصيلي : 600 هزارتومان

حداكثرمبلغ وام براي دانشجويان متاهل در طول هر ترم تحصيلي : 800 هزارتومان

اداره رفاه دانشجويان

معاونت فرهنگي و دانشجويي