شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه مهم معاونت دانشجویی در خصوص تسویه حساب:
 
 

اطلاعیه مهم معاونت دانشجویی در خصوص تسویه حساب:

نامه الکترونیک چاپ

به کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی  که قصد فعال کردن درخواست تسویه حساب با معاونت دانشجویی را دارند توصیه می شود قبل از ثبت درخواست، راهنمای ذیل را به دقت مطالعه نمایند.

راهنمای تسویه