شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه مهم اداره تغذیه در خصوص پرینت فراموشی با استفاده از دستگاههای جدید:
 
 

اطلاعیه مهم اداره تغذیه در خصوص پرینت فراموشی با استفاده از دستگاههای جدید:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع می رساند جهت رفاه دانشجویان، دستگاههای جدیدی صرفاً جهت پرینت فراموشی با استفاده از رمز دوم در سلف سرویسها در نظر گرفته شده است. لذا دانشجویان گرامی برای استفاده از دستگاهها می بایست در اسرع وقت رمز دوم خود را از طریق منوی "کاربر سامانه تغذیه تغییر رمز دوم" فعال کنند. اداره امور تغذیه- معاونت فرهنگی دانشجویی