شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه كليه دانشجويان(کارشناسی،ارشد،دکترا) متقاضی دفترچه بیمه خدمات درمانی :
 
 

قابل توجه كليه دانشجويان(کارشناسی،ارشد،دکترا) متقاضی دفترچه بیمه خدمات درمانی :

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع مي‌رساند كليه دانشجويان در تمامي مقاطع تحصيلي(كارشناسي ـ كارشناسي‌ارشد ـ دكترا) جهت صدور یا تمدید دفترچه  بيمه خدمات درماني خود از تاريخ 05/07/94  لغايت 22/07/94  با رعايت موارد ذيل به  اداره رفاه دانشجویانمراجعه نمايند :

 1-   در صورت بيمه بودن دانشجو : ارائه يك برگ كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه ، اصل دفترچه بیمه قبلی وکپی کارت ملی دورو.

2-      در صورت بيمه نبودن : دريافت فرم بيمه از اداره رفاه دانشجويان  و تكميل آن ، ارائه یک قطعه عکس4*3 ، كپي از صفحه‌ي  اول و دوم شناسنامه ، کپی کارت ملی دورو.

3-    در صورت تاهل:  ارائه  يك برگ كپي از صفحه اول ودوم شناسنامه(زوج و زوجه)، یک قطعه عکس (زوج و زوجه)، کپی  کارت ملی دورو (زوج و زوجه)

4-   در صورت داشتن فرزند : ارائه  يك برگ كپي از صفحه اول ودوم شناسنامه فرزند ، یک قطعه عکس فرزند.

اداره رفاه دانشجويان_مديريت امور دانشجويي