شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه:
 
 

قابل توجه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه:

نامه الکترونیک چاپ

به استحضار آن دسته از دانشجویان ساکن تهران و البرز، شبانه، پردیس بین الملل و سایر متقاضیان فاقد شرایط سکونت در خوابگاه های دولتی می رساند که طرح اجاره یک خوابگاه نیمه خصوصی-نیمه دولتی از سوی دانشگاه در حال پیگیری بوده و در صورت وجود تعداد متقاضیان کافی، امکان تحقق این طرح وجود خواهد داشت:

-         خوابگاه مذکور با ظرفیت 80 نفر در حدود 10 دقیقه با دانشگاه فاصله داشته و شروع اسکان از اواسط هفته اول مهرماه خواهد بود.

-         هزینه اسکان در این خوابگاه نیمه دولتی با هزینه دریافتی در خوابگاه های دانشگاه یکسان است و مدت اسکان حداقل یک ماه وحداکثر چهار ماه می باشد.

-         مدیریت امور ساختمان خوابگاه مذکور بر عهده بخش خصوصی و نظارت مستمر بر نحوه اجرا بر عهده دانشگاه خواهد بود.

لذا از متقاضیان درخواست می گردد حداکثر تا پایان روز سه شنبه 31 شهریورماه با مراجعه به واحد اسکان خواهران اداره امور خوابگاه ها، ثبت نام نمایند.