شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود تمام مقاطع بجز دانشجویان مجازی:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود تمام مقاطع بجز دانشجویان مجازی:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامی با عنایت به دستور سازمان امور دانشجویان مبنی بر لزوم اجرای طرح سراسری پایش سلامت، خواهشمند است در اسرع وقت (تاپایان مهرماه) نسبت به تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت خود از ساعت 8 صبح الی30/4 بعدازظهر به مرکز مشاوره دانشجویی واقع در خیابان رشت، جنب خوابگاه مرادی، ساختمان مرکز بهداشت و مشاوره، پلاک 63 طبقه دوم مراجعه نمایید.