شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید:
 
 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید لازم است جهت دریافت کارت دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشکده خود مراجعه نمایند. دانشجویان محترم توجه نمایند کارت دانشجویی آنها کارت تغذیه، کتابخانه و خوابگاه نیز می باشد و کارتها برای استفاده از سیستم تغذیه فعال شده و نیازی به مراجعه به معاونت دانشجویی جهت فعال سازی نمی باشد.