شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانش آموختگان قبل از سال 1379:
 
 

قابل توجه دانش آموختگان قبل از سال 1379:

نامه الکترونیک چاپ

كليه دانش آموختگان قبل از سال 1379 كه از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان بهره مند گرديده اند در صورتي كه تا تاريخ 31/06/1394 نسبت به پرداخت اصل بدهي خود اقدام نمايند از 12 درصد جريمه ديركرد معاف مي شوند.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی