شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی جدید دانشجویانی که سررسید اقساط وام بنیاد علوی آنها رسیده است:
 
 

اعلام اسامی جدید دانشجویانی که سررسید اقساط وام بنیاد علوی آنها رسیده است:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان محترم آقای ایمان رفیعایی به شماره دانشجویی 93127039 و خانم مهتاب آسوده به شماره دانشجویی 93125001 می رساند لازم است جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اداره رفاه دانشجویان- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند.توجه داشته باشید در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مشمول جریمه دیرکرد در زمان تسویه خواهید شد.اداره رفاه دانشجویان - معاونت دانشجویی.