شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان(وام بنياد علوي) رسیده است:
 
 

اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان(وام بنياد علوي) رسیده است:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اداره رفاه دانشجویان- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مشمول جریمه دیرکرد در زمان تسویه خواهند شد. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی

ردیف شماره دانشجویی
1 92125030
2 92126034
3 92133043
4 92184027
5 93123058
6 93123109
7 93124090
8 93126085
9 93126090
10 93127015
11 93127024
12 93135005