شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان ( وام بنیاد علوی )رسیده است:
 
 

اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان ( وام بنیاد علوی )رسیده است:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اداره رفاه دانشجویان- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مشمول جریمه دیرکرد در زمان تسویه خواهند شد.(اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی)

ردیف شماره دانشجویی شماره دانشجویی
1 8713008 92123010
2 8826020 92123034
3 8911020 92123056
4 9225001 92124078
5 9232601 92125018
6 9271002 92126028
7 89122910 92126070
8 89133910 92127014
9 89233908 92127016
10 90112906 92127017
11 90191006 92127029
12 91123932 92127036
13 91124028 92127089
14 91126076 92128034
15 91127073 92131016
16 91127905 92131018
17 91127920 92131020
18 91127926 92132075
19 91127930 92132078
20 91131060 92134017
21 91133008 92134034
22 91133021 92183019
23 91133903 93124009
24 91184017 93124051
25 92111911 93127917
26 92111914 93133021
27 92112911 93147921
28 - 93194009