شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری و ازدواج:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری و ازدواج:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند وام ضروری و ازدواج مرحله اول نیمسال دوم 94-93 به حساب عابر بانک های متقاضیان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.