شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساند افزایش اعتبار کارت تغذیه متقاضیان وام تغذیه در نیمسال اول 94-93 صورت پذیرفت.اداره رفاه دانشجویان - معاونت دانشجویی.