شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام حج عمره نیمسال اول 93-94:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام حج عمره نیمسال اول 93-94:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساند وام حج نیمسال اول 94-93 متقاضیان به حساب عابر بانک هایشان واریز شد.