شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه ثبت نام کنندگان در فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 93:
 
 

قابل توجه ثبت نام کنندگان در فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 93:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساند متقاضیانی که در سامانه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری سال 93 ثبت نام نموده اند و موفق به ارسال مدارک نشده اند لازم است تا پایان وقت اداری شنبه 93/12/9 جهت تحویل اصل و کپی مدارک خود  به معاونت دانشجویی - طبقه دوم - اتاق شماره 4 - دفتر طرح و برنامه مراجعه نمایند.