شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام ویژه دکتری:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام ویژه دکتری:

نامه الکترونیک چاپ

متقاضیان محترم می توانند اصلاحیه بخشنامه را در لینک ذیل مطالعه نمایند.

بخشنامه جدید صندوق رفاه در خصوص دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری