شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متاهل:
 
 

قابل توجه دانشجویان متاهل:

نامه الکترونیک چاپ

با توجه به ارائه غذای دوم جهت همسران دانشجویان متاهل به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی لازم است جهت دریافت کارت دوم( برای همسر  ) با در دست داشتن کارت دانشجویی، اصل شناسنامه خود و شناسنامه یا کارت ملی همسر به ساختمان معاونت دانشجویی - اتاق 4 - دفتر طرح و برنامه مراجعه نمایند.