شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویانی که وام بنیاد علوی را دریافت نموده اند:
 
 

قابل توجه دانشجویانی که وام بنیاد علوی را دریافت نموده اند:

نامه الکترونیک چاپ

به این وسیله به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مشمول جریمه دیرکرد در زمان تسویه خواهند شد. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.

دكترا ارشد كارشناسي
89122910 90191006 8713008
89133910 91123196 8826020
89233902 91124028 8911020
91123903 91125567 8927058
91127930 91126076 9025038
92111916 91127009 9032027
92112903 91127073 9132005
91133008 9234017
91133021
91183052
91194008
92112074
92123007
92126028
92126070
92127014
92127038
92127089
92132041
92132078
92132080
92134017
92134034
92194529