شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی سال تحصیلی 94-93
 
 

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی سال تحصیلی 94-93

نامه الکترونیک چاپ

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی شما عزیزان در دانشگاه صنعتي اميركبير، نظر به هماهنگیهای انجام شده بین معاونت دانشجویی و رياست محترم بانک تجارت - باجه امیرکبیر ، براي کلیه دانشجویان ورودي سال تحصيلي94-93 ( تمامي مقاطع) كارت عابر بانك تجارت( بصورت رايگان )صادر گرديده است؛ لذا جهت دريافت كارت عابر بانك تجارت از تاريخ 1393/07/12 با در دست داشتن تصوير كارت ملي( دو رو )و تصوير شناسنامه به بانك تجارت- باجه امير كبير - روبروي دانشكده مهندسي نفت( واقع در دانشگاه )مراجعه فرمائيد.

اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي