شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویانی که قصد انجام فرایند تسویه حساب را دارند:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویانی که قصد انجام فرایند تسویه حساب را دارند:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامی برای دریافت راهنمای تسویه حساب به لینک زیر مراجعه نمایید.

نکاتی در مورد تسویه حساب و بازپرداخت اقساط