شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویانی که متقاضی دریافت وام می باشند لازم است چنانچه تا کنون سند تعهد محضری خود را به اداره رفاه ارائه نداده اند به لینک زیر مراجعه نمایند.

نکات مهم در خصوص سند تعهد محضری