شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی 89 متقاضی خوابگاه:
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی 89 متقاضی خوابگاه:

نامه الکترونیک چاپ

احتراما با توجه به پیگیری های صورت پذیرفته برای رفع مشکل برخی از شما عزیزان، خواهشمند است از روز دوشنبه مورخ 93/6/24 لغایت چهارشنبه 93/6/26  با مراجعه به واحد اسکان اداره امور خوابگاه ها و تکمیل فرم ثبت نام، پرینت انتخاب واحد ترم مهر سال جاری خود ممهور به مهر آموزش دانشکده را تحویل دهید.

لطفا به نکات زیر دقت فرمایید:

- به دلیل ظرفیت بسیار محدود موجود، امکان اسکان کلیه متقاضیان وجود نداشته و لاجرم بر اساس اولویت بندی اقدام خواهد شد.

- اولویت بندی بر حسب تعداد واحد درسی( به غیر از پروژه و کارورزی ) و فاصله از شهر تهران انجام خواهد شد.

- برای آن دسته از دانشجویانی که صرفا دارای واحد پروژه یا کارآموزی می باشند در حال حاضر امکان ارائه خوابگاه وجود ندارد.و لیکن این دانشجویان می توانند با هماهنگی این اداره  به صورت مهمان تا رفع مشکل در خوابگاه تردد نمایند.

- تاریخ دقیق اختصاص خوابگاه مشخص نبوده و پس از ثبت نام به دانشجویان واجد شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.