شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه کارت بلیت الکترونیک ویژه دانشجویان
 
 

اطلاعیه کارت بلیت الکترونیک ویژه دانشجویان

نامه الکترونیک چاپ

با عنایت به تبصره یکم ماده واحده مصوبه چهل و هفتمین جلسه رسمی - علنی فوق العاده دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهرن به تاریخ 4/12/1392 در خصوص نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران، شهرداری تهران مجاز به صدور کارتِ ویژه دانشجویان و دانش آموزان تا سقف پنجاه درصد برخورداری از تخفیف می باشد.

مشخصات و روال صدور کارت مورد نظر به شرح زیر می باشد.

1-       این کارت با نام و عکس دار صادر می گردد.

2-       این کارت به دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و پزشک عمومی تعلق می گیرد.

3-      مدت اعتبار این کارت یکسال و سقف ریالی بهره برداری از این کارت نیز یک میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است.

4-      متقاضی باید 50% مبلغ فوق را به هنگام تحویل کارت پرداخت نماید . ( هفتصد و پنجاه هزار ریال)

 

دانشجویان محترم جهت ثبت نام می توانند به سایت http://eticket.tehran.ir مراجعه نموده و در قسمت بلیت الکترونیک ثبت نام نمایند. (اداره رفاه دانشجویان-معاونت دانشجویی)