شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت واریز وام های دانشجویان متقاضی وام:
 
 

واریز وام های دانشجویان متقاضی وام:

نامه الکترونیک چاپ

وام ضروري موارد خاص، وام تحصيلي و مسكن دانش هسته اي دانشجویان هسته ای و وام مسكن عادي دانشجويان متقاضي نیمسال دوم 93-92 ، به حساب عابر بانک هایشان واریز شد.

اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.