شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویان:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترمی که در بخش ارسال پیشنهادات- پرتال دانشجویی، اقدام به ارسال پیشنهاد جهت درخواست اصلاح اطلاعات کرده اند می رساند به دلیل این که اطلاعات شما از پرتال آموزش خوانده می شود، جهت اصلاح اطلاعات لازم است دانشجویان کارشناسی  به آموزش کل و دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری به تحصیلات تکمیلی کل مراجعه نمایند.معاونت دانشجویی.