شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویانی که وام بنیاد علوی را دریافت نموده اند:
 
 

قابل توجه دانشجویانی که وام بنیاد علوی را دریافت نموده اند:

نامه الکترونیک چاپ
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مشمول جریمه دیر کرد در زمان تسویه خواهند شد. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی

دکترا

کارشناسی ارشد كارشناسي
88112916 90191006 8713008
89112980 91123038 8826020
89128913 91124028 8931001
89232903 91125567 9022009
89133910 91126053 9124027
89233902 91126076 9127067
90112915 91127073 9128069
91123903 91128042 9128106
91127901 91128056 9128114
91133008
91133021
91223554
92112020
92123052
92123126
92124085
92125031
92127089
92129043
92131047
92134017
92183030
92184024