شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان( دانشجویان روزانه سنوات مجاز، به استثنای دانشجویان ترم آخر )وام تغذیه می رساند از تاریخ 93/2/7 لغایت 93/2/15 جهت ثبت نام وام تغذیه از طریق ذیل اقدام نمایند.پرتال دانشجویی- سامانه رفاه- درخواست وام- وام تغذیه. متقاضیان محترم توجه داشته باشند دریافت کد رهگیری در پایان ثبت درخواست نشانه ثبت قطعی درخواست می باشد. همچنین دانشجویانی که تا کنون نسبت به تحویل سند تعهد محضری اقدام نکرده اند لازم است تا پایان ساعت اداری روز 93/2/15 نسبت به تحویل اصل سند تعهد محضری به اداره رفاه- اتاق شماره 12 - اقدام نمایند.