شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام های ودیعه مسکن متاهلی و ضروری:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام های ودیعه مسکن متاهلی و ضروری:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساند وام های ودیعه مسکن متاهلی و ضروری دانشجویان متقاضی نیمسال دوم 93- 92 مرحله اول به حساب عابر بانک هایشان واریز گردید.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.