شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان متقاضی دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی:
 
 

قابل توجه دانشجويان متقاضی دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان متقاضی در تمامی مقاطع تحصیلی( کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترا )جهت صدور یا تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی خود از تاریخ 93/01/23 لغایت 93/02/10 با رعایت موارد ذیل به اداره رفاه دانشجویان- امور بیمه( اتاق شماره 13 )مراجعه نمایند:

1- در صورت بیمه بودن دانشجو: ارائه یک برگ کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه، اصل دفترچه بیمه قبلی و کپی کارت ملی دو رو.

2- در صورت بیمه نبودن: دریافت و تکمیل فرم بیمه خدمات درمانی و ارائه یک قطعه عکس، کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه و کپی کارت ملی دو رو.

3- در صورت تاهل: ارائه یک برگ کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه خود، همسر و فرزند، کپی کارت ملی و یک قطعه عکس( همسر و فرزند ).اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.