شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان متاهل سرپرست خانوار متقاضي سبد كالا:
 
 

قابل توجه دانشجويان متاهل سرپرست خانوار متقاضي سبد كالا:

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان متاهل سرپرست خانوارجهت اطلاع از مشمول و یا غير مشمول بودن دريافت سبد كالا به پايگاه اينترنتي http://www.yaranehkala.ir (سامانه اطلاع‌رساني سبد کالاي حمايتي ) مراجعه نمايند.(اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي)